Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt politiski represēto personu sociālās un mantiskās tiesības saskaņā ar likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteikto.

Galvenās aktivitātes:

  • valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai

Izmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro)

98

38

38

38

38

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

98000

38000

38000

38000

38000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-60000

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-61,2

-

-

-