Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt politiski represēto personu sociālās un mantiskās tiesības saskaņā ar likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteikto.

Galvenās aktivitātes:

  • valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai

Izmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro)

32,8

34,3

98

38

38

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

32 843

34 343

98 000

38 000

38 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 500

63 657

-60 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,6

185,4

-61,2

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 500

65 157

63 657

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

65 157

65 157

Papildu dotācija biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienības” darbības nodrošināšanai

-

65 157

65 157

Vienreizēji pasākumi

1 500

-

-1 500

Samazināti izdevumi Latvijas Politiski represēto apvienības darbības nodrošināšanai.

1 500

-

-1 500