Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt politiski represēto personu sociālās un mantiskās tiesības saskaņā ar likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteikto.

Galvenās aktivitātes:

  • valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai

Izmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro)

31,3

32,8

34,3

32,8

31,3

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

31 343

32 843

34 343

32 843

31 343

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1500

1 500

-1 500

-1500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,8

4,6

-4,4

-4,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 500

1 500

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 500

1 500

Palielināti izdevumi Latvijas Politiski represēto apvienības darbības nodrošināšanai ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"

-

1 500

1 500