Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt politiski represēto personu sociālās un mantiskās tiesības saskaņā ar likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteikto.

Galvenā aktivitāte:

valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai

Izmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro)

38

38

38

38

38

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

38 000

38 000

63 000

38 000

38 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

25 000

-25 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

65,8

-39,7

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu  ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

25 000

25 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

25 000

25 000

Latvijas Politiski represēto apvienības  darbības nodrošināšana

-

25 000

25 000