Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu valsts pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu darbībai, veicinot sporta pakalpojumu pieejamību, kā arī atbalstīt valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

programmas ietvaros tiek piešķirts finansējums:

  1. valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu uzturēšanai (komunālie pakalpojumi, daļēja atlīdzības segšana, kā arī citi izdevumi);
  2. Valmieras pilsētas pašvaldībai J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai.
  3. Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecībai.
  4. valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) pārvaldībā esošo valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nacionālās sporta bāzes saņem dotāciju daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai

Nacionālās sporta bāzes, kuras saņem dotāciju sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (skaits)

6

6

6

6

6

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti

Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits)

13

5

4

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

19 426 845

8052 880

5 727 957

627 957

627 957

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11 373 965

-2324 923

-5100 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-58,5

-28,9

-89,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7424 923

5100 000

-2 324 923

t. sk.:

Citas izmaiņas

7424 923

5100 000

-2324 923

Papildus investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai

-

2602 000

2602 000

Izdevumi īstenotajiem valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem:

7424 923

2498 000

-4926 923

J.Daliņa stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecība

2100 000

1 500 000

-600 000

Liepājas slēgto tenisa kortu būvniecība

2988 423

 

-2988 423

Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecība

1336 500

998 000

-338 500

Jēkabpils multifunkcionālās halles būvniecība

500000

 

-500 000

Madonas Biatlona un slēpošanas bāzes “Smeceres sils” attīstība

500000

 

-500 000