Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt atbalstu valsts pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu darbībai, veicinot sporta pakalpojumu pieejamību, kā arī atbalstīt valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 • programmas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
  1. valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu uzturēšanai (komunālie pakalpojumi, daļēja atlīdzības segšana, kā arī citi izdevumi);
  2. Valmieras pilsētas pašvaldībai J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai;
  3. Liepājas pilsētas pašvaldībai slēgto tenisa kortu būvniecībai;
  4. Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Jēkabpils multifunkcionālās halles būvniecībai;
  5. Madonas pilsētas pašvaldībai biatlona un slēpošanas bāzes “Smeceres sils” attīstībai;
  6. Rēzeknes pilsētas pašvaldībai Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nacionālās sporta bāzes saņem dotāciju daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai

Nacionālās sporta bāzes, kuras saņem dotāciju sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (skaits)

6

6

6

6

6

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti

Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits)

14

12

5

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

14 200 625

19 349 430

8 052 882

5 727 957

627 957

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 148 805

-11 296 548

-2 324 925

-5 100 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36,3

-58,4

-28,9

-89,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14 071 473

2 774 923

-11 296 550

 

Citas izmaiņas

14 071 473

2 774 923

-11 296 550

Papildus investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai

 5 900 000

-

-5 900 000

Izdevumi īstenotajiem valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem:

6 483 452

2 774 923

-3 708 529

Liepājas slēgto tenisa kortu būvniecība

-

1 438 423

1 438 423

Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcija

4 933 452

-

-4 933 452

Veikta līdzekļu pārdale, samazinot finansējumu  Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekta īstenošanai, uz budžeta apakšprogrammu 09.26.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” - Paralimpiskā sporta centra izveidei” biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” Paralimpiskā sporta centra projekta īstenošanai, atbilstoši likumprojekta “Par valsts budžetu 2019.gadam” Saeimas 2.lasījumā nolemtajam.

213 500

-

-213 500

Veikta līdzekļu pārdale no Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekta īstenošanai paredzētiem līdzekļiem  Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecībai , atbilstoši likumprojekta “Par valsts budžetu 2019.gadam” Saeimas 2.lasījumā nolemtajam.

1 336 500

1 336 500

-

Izdevumu atjaunošana apakšprogrammai 09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”, kas 2018.gadā tika pārdalīti, lai nodrošinātu Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecības projekta īstenošanu un Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas celtniecības projekta īstenošanu.

1 688 021

-

-1 688 021