Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt atbalstu valsts pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu darbībai, veicinot sporta pakalpojumu pieejamību, kā arī atbalstīt valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 • programmas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
  1. valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu uzturēšanai (komunālie pakalpojumi, daļēja atlīdzības segšana, kā arī citi izdevumi);
  2. Valmieras pilsētas pašvaldībai J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai;
  3. Liepājas pilsētas pašvaldībai slēgto tenisa kortu būvniecībai;
  4. Ventspils pilsētas pašvaldībai Olimpiskā centra “Ventspils” sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai;
  5. SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai;
  6. Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Jēkabpils multifunkcionālās halles būvniecībai;
  7. Madonas pilsētas pašvaldībai biatlona un slēpošanas bāzes “Smeceres sils” attīstībai;
  8. citu valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nacionālās sporta bāzes saņem dotāciju daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai

Nacionālās sporta bāzes, kuras saņem dotāciju sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (skaits)

6

6

6

6

6

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti

Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits)

15

15

12*

5

8*

*- Precīzs projektu skaits būs zināms pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par prioritāram pasākumam „Papildus investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai” paredzētā finansējuma sadali 2018. un 2020.gadā.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 521 823

17 424 830

19 349 430

6 827 957

4 627 957

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 903 007

1 924 600

-12 521 473

-2 200 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

285,3

11

-64,7

-32,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7 440 992

9 365 592

1 924 600

 

Prioritāri pasākumi

-

5 900 000

5 900 000

Papildus investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.

-

5 900 000

5 900 000

Vienreizēji pasākumi

486 000

-

-486 000

Bauskas peldbaseina būvniecība.

300 000

-

-300 000

Biedrības “V.Freidenfelda Latvijas Brīvās cīņas sporta klubs-internāts” sporta kluba – internāta renovācijas pabeigšana.

186 000

-

-186 000

Citas izmaiņas

6 954 992

3 465 592

-3 489 400

Izdevumi īstenotajiem valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem:

6 857 231

1 777 571

-5 079 660

Siguldas sporta kompleksa būvniecība

486 355

-

-486 355

Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projekts

1 982 869

-

-1 982 869

Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstība

102 382

-

-102 382

J.Daliņa stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecība

 

1 000 000

1 000 000

Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecība

2 735 625

-

-2 735 625

Olimpiskā centra “Elektrum” attīstība

100 000

-

-100 000

Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekts

100 000

-

-100 000

Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcija

-

777 571

777 571

Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcija

1 150 000

-

-1 150 000

Jēkabpils multifunkcionālās halles būvniecība

100 000

-

-100 000

Madonas Biatlona un slēpošanas bāzes “Smeceres sils” attīstība.

100 000

-

-100 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

97 761

1 688 021

1 590 260

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 09.09.00 "Sporta federācijas un sporta pasākumi" un 09.21.00 "Augstas klases sasniegumu sports", lai nodrošinātu papildu finansējumu sporta federāciju darbībai, LOSF pabalstiem un augstas klases sportistu sagatavošanas centram Limbažos.

97 761

-

-97 761

Veikta līdzekļi pārdale no apakšprogrammas 09.23.00 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai, lai nodrošinātu Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecības projekta īstenošanu un Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas celtniecības projekta īstenošanu.

 

1 688 021

1 688 021