Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt atbalstu nacionālo sporta bāzu darbībai un attīstībai, nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, kā arī veicināt sporta pakalpojumu pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

 • programmas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
  1. valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) īpašumā esošajām nacionālajām sporta bāzēm daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai;
  2. Siguldas novada pašvaldībai Siguldas sporta kompleksa būvniecības projekta īstenošanai;
  3. Valmieras pilsētas pašvaldībai (1) Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projektu īstenošanai (BMX trase, peldbaseins), (2) Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstībai  un (3) J. Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai;
  4. Liepājas pilsētas pašvaldībai (1) Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai un (2) slēgto tenisa kortu būvniecības projekta īstenošanai;
  5. biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” Olimpiskā sporta centra Rīgā attīstības projekta īstenošanai;
  6. Ventspils pilsētas pašvaldībai (1) Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekta īstenošanai un (2) Olimpiskā centra “Ventspils” sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai;
  7. SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai;
  8. Cēsu pilsētas pašvaldībai Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijas projekta īstenošanai;
  9. Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Jēkabpils multifunkcionālās halles būvniecībai;
  10. Madonas pilsētas pašvaldībai biatlona un slēpošanas bāzes “Smeceres sils” attīstībai;
  11. Bauskas novada pašvaldībai Bauskas peldbaseina būvniecībai;
  12. Biedrībai “V.Freidenfelda Latvijas Brīvās cīņas sporta klubs-internāts” sporta kluba – internāta renovācijas pabeigšanai;

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nacionālās sporta bāzes saņem dotāciju daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai

Nacionālās sporta bāzes (skaits)

30

30

30

30

30

Nacionālās sporta bāzes, kuras saņem dotāciju sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (skaits)

9

6

6

6

6

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti

Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits)

-

5

15

6

5

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 156 134

6 342 683

17 424 830

11 859 170

6 925 718

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-813 451

11 082 147

-5 565 660

-4 933 452

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,4

174,7

-31,9

-41,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

750 000

11 832 147

11 082 147

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

6 286 000

6 286 000

Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecībai

-

600 000

600 000

Liepājas slēgto tenisa kortu celtniecībai

-

1 550 000

1 550 000

Latvijas brīvās cīņas sporta klubam- Sporta kluba-internāta renovācijas darbu pabeigšanai

-

186 000

186 000

Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas celtniecībai

-

1 100 000

1 100 000

Olimpiskā centra “Ventspils” infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai

-

1 550 000

1 550 000

Bauskas peldbaseina būvniecībai

-

300 000

300 000

Madonas biatlona un slēpošanas sporta bāzes “Smeceres sils” attīstīšanai

-

600 000

600 000

Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijai

-

400 000

400 000

Citas izmaiņas

750 000

5 546 147

4 796 147

Palielināti izdevumi 2017.gadā īstenojamiem valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem:

-

5 546 147

4 796 147

Siguldas sporta kompleksa būvniecība

-

486 355

486 355

Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projekts

-

970 834

970 834

Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecība

-

1 885 625

1 885 625

Olimpiskā sporta centra Rīgā attīstība

-

100 000

100 000

Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstība

-

102 382

102 382

Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcija

-

2 000 951

2 000 951

Samazināti izdevumi 2016.gadā īstenotajam valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektam “Olimpiskā centra “Ventspils” attīstība”.

750 000

-

-750 000