Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norisi.

Galvenās aktivitātes:

  • sniegt atbalstu valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norisei

Izmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro)

54,3

55,5

55,5

55,5

55,5

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

54 290

55 505

55 505

55 505

55 505

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 215

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

2,2

-

-

-