Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norisi.

Galvenās aktivitātes:

  • sniegt atbalstu valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norisei

Izmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro)

54,8

55,5

55,5

55,5

55,5

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

54 833

55 505

55 505

55 505

55 505

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

672

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,2

-

-

-