Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt dotācijas pārskaitīšanu reliģiskajām organizācijām un biedrībām.

Galvenās aktivitātes:

  • pārskaitīt dotāciju reliģiskajām organizācijām un biedrībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

8000

3000

63000

63000

63000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5000

60000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-62,5

2000,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

60000

60000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

60000

60000

Mediācija ģimeņu stabilitātes stiprināšanai un šķirto laulību skaita samazināšanai

-

60000

60000