Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt dotācijas pārskaitīšanu reliģiskajām organizācijām un biedrībām.

Galvenās aktivitātes:

  • pārskaitīt dotāciju reliģiskajām organizācijām un biedrībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

991 750

8 000

3 000

3 000

3 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-983 750

-5 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-99,2

-62,5

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 000

-

-5 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

5 000

-

-5 000

Izdevumu izmaiņas 2018.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Dotācija "Rīgas Politiski represēto biedrībai" darbības nodrošināšanai"

5 000

-

-5 000