Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt dotācijas pārskaitīšanu reliģiskajām organizācijām un biedrībām.

Galvenās aktivitātes:

  • pārskaitīt dotāciju reliģiskajām organizācijām un biedrībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

564 620

994 333

8 000

3 000

3 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

429 713

-986 333

-5 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

76,1

-99,2

-62,5

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

994 333

8 000

-986 333

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

8 000

8 000

Dotācija “Rīgas Politiski represēto biedrībai” darbības nodrošināšanai

-

8 000

8 000

Vienreizēji pasākumi

994 333

-

994 333

1. Samazināti izdevumi Rīgas Politiski represēto biedrības darbības nodrošināšanai

1 500

-

1 500

2. Samazināti izdevumi Aglonas Dievmātes starptautiskā sanktuārija laukuma renovācijai

500 000

-

500 000

3. Samazināti izdevums Džūkstes baznīcas atjaunošanai

25 000

-

25 000

4. Samazināti izdevumi Elernes Romas katoļu baznīcas jumta atjaunošanai (Elernes Romas katoļu draudze)

14 201

-

14 201

5. Samazināti izdevumi Foļvarkas lūgšanas nama un zvanu torņa jumta renovācijai (Foļvarkas Vecticībnieku draudze)

9 913

-

9 913

6. Samazināti izdevumi Jaunbornes Romas katoļu baznīcas jumta atjaunošanai (Jaunbornes Romas katoļu draudze

10 209

-

10 209

7. Samazināti izdevumi Jaunjelgavas evanģēliski luteriskās baznīcas kapitālajam remontam (Jaunjelgavas evanģēliski luteriskā draudze)

15 000

-

15 000

8. Samazināti izdevumi Jēkabpils Vecticībnieku draudzes Kristīšanas ēkas celtniecības pabeigšanai (Jēkabpils Pomoras Vecticībnieku draudze)

9 881

-

9 881

9. Samazināti izdevumi projekta "Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas zvanu uzstādīšana" realizācijai

8 000

-

8 000

10. Samazināti izdevumi teritorijas labiekārtošanai pie Moskvinas vecticībnieku baznīcas

7 500

-

7 500

11. Samazināti izdevumi Preiļu katoļu baznīcas sanitāra mezgla būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai

72 500

-

72 500

12. Samazināti izdevumi Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas jumta seguma remontam

16 748

-

16 748

13. Samazināti izdevumi Latvijas politiski represēto Cēsu biedrībai projektam "Sirdsapziņas ugunskurs" komunistiskā un nacistiskā režīma laika upuru piemiņai

20 000

-

20 000

14. Samazināti izdevumi informācijas apkopošanas projektiem (Rīgas Kurzemes rajona represēto klubs)

10 000

-

10 000

15. Samazināti izdevumi Sibīrijas bērni - Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds - projektu īstenošanai

12 370

-

12 370

16. Samazināti izdevumi saistībā ar sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" priekšlikumiem veikt preventīvas aktivitātes ģimeņu stabilitātes stiprināšanai un laulību

šķiršanās skaita mazināšanai, dotācijai Sertificētu mediatoru padomei

45 000

-

45 000

17. Samazināti izdevumi Džūkstes evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanai (līdzfinansējums sienu būvniecībai)

13 550

-

13 550

18. Samazināti izdevumi Struteles baznīcas ēkas iekšējo sienu un durvju remontam (Jaunpils evaņģēliski luteriskā draudze)

9 000

-

9 000

19. Samazināti izdevumi Vecpiebalgas baznīcas Dienvidu gala un torņa atjaunošanai vēsturiskajā veidolā (Vecpiebalgas baznīcas torņa atjaunošanas fonds)

20 000

-

20 000

20. Samazināti izdevumi Daugavpils baznīcu rekonstrukcijai

30 000

-

30 000

21. Samazināti izdevumi Jēkabpils Romas katoļu baznīcas ēku remontam

3 000

-

3 000

22. Samazināti izdevumi katoļu un luterāņu baznīcu ēku remontam (Jaunjelgavas novads)

3 000

-

3 000

23. Samazināti izdevumi Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcas fasādes renovācijai

95 000

-

95 000

24.Samazināti izdevumi Līvānu Vladimiras dievmātes ikonas pareizticīgo draudzes dievnama remontam un inventāra iegādei

5 000

-

5 000

25. Samazināti izdevumi Pildas Romas katoļu baznīcas jumta remontam (Ludzas novads)

20 000

-

20 000

26. Samazināti izdevumi Neretas katoļu un luterāņu baznīcu ēku remontam

2 000

-

2 000

27. Samazināti izdevumi Meņģeles baznīcas un kapličas renovācijai (Ogres novads)

10 000

-

10 000

28. Samazināti izdevumi Pēterupes evaņģēliski luteriskai draudzei altārgleznas restaurācijai (Saulkrastu novads)

5 961

-

5 961