Apakšprogrammas mērķa formulējums:

  • nodrošināt dotācijas pārskaitīšanu reliģiskajām organizācijām un biedrībām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  • pārskaitīt dotāciju reliģiskajām organizācijām un biedrībām

Apakšprogrammas izpildītājs – Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

33 000

565 857

994 333

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

532 857

428 476

-994 333

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1614,7

75,7

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

565 857

994 333

428 476

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

994 333

994 333

Palielināti izdevumi Rīgas Politiski represēto biedrības darbības nodrošināšanai1

-

1 500

1 500

Palielināti izdevumi Aglonas Dievmātes starptautiskā sanktuārija laukuma renovācijai1

-

500 000

500 000

Palielināti izdevumi Džūkstes baznīcas atjaunošanai 1

-

25 000

25 000

Palielināti izdevumi Elernes Romas katoļu  baznīcas jumta atjaunošanai (Elernes Romas katoļu draudze) 1

-

14 201

14 201

Palielināti izdevumi Foļvarkas lūgšanas nama un zvanu torņa jumta renovācijai (Foļvarkas Vecticībnieku draudze) 1

-

9 913

9 913

Palielināti izdevumi Jaunbornes Romas katoļu baznīcas jumta atjaunošanai (Jaunbornes Romas katoļu draudze) 1

-

10 209

10 209

Palielināti izdevumi Jaunjelgavas evanģēliski luteriskās  baznīcas kapitālajam remontam (Jaunjelgavas evanģēliski luteriskā draudze) 1

-

15 000

15 000

Palielināti izdevumi Jēkabpils Vecticībnieku draudzes Kristīšanas ēkas celtniecības pabeigšanai (Jēkabpils Pomoras Vecticībnieku draudze) 1

-

9 881

9 881

Palielināti izdevumi projekta "Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas zvanu uzstādīšana" realizācijai1

-

8 000

8 000

Palielināti izdevumi teritorijas labiekārtošanai pie Moskvinas vecticībnieku baznīcas 1

-

7 500

7 500

Palielināti izdevumi Preiļu katoļu baznīcas sanitāra mezgla būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai 1

-

72 500

72 500

Palielināti izdevumi Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas jumta seguma remontam 1

-

16 748

16 748

Palielināti izdevumi Latvijas politiski represēto Cēsu biedrībai projektam "Sirdsapziņas ugunskurs" komunistiskā un nacistiskā režīma laika upuru piemiņai1

-

20 000

20 000

Palielināti izdevumi informācijas apkopošanas projektiem (Rīgas Kurzemes rajona represēto klubs) 1

-

10 000

10 000

Palielināti izdevumi Sibīrijas bērni - Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds - projektu īstenošanai 1

-

12 370

12 370

Palielināti izdevumi saistībā ar sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem veikt preventīvas aktivitātes ģimeņu stabilitātes stiprināšanai un laulību

šķiršanās skaita mazināšanai, dotācijai Sertificētu mediatoru padomei 1

-

45 000

45 000

Palielināti izdevumi Džūkstes evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanai (līdzfinansējums sienu būvniecībai) 1

-

13 550

13 550

Palielināti izdevumi Struteles baznīcas ēkas iekšējo sienu un durvju remontam (Jaunpils evaņģēliski luteriskā draudze) 1

-

9 000

9 000

Palielināti izdevumi Vecpiebalgas baznīcas Dienvidu gala un torņa atjaunošanai vēsturiskajā veidolā (Vecpiebalgas baznīcas torņa atjaunošanas fonds) 1

-

20 000

20 000

Palielināti izdevumi Daugavpils baznīcu rekonstrukcijai 1

-

30 000

30 000

Palielināti izdevumi Jēkabpils Romas katoļu baznīcas ēku remontam1

-

3 000

3 000

Palielināti izdevumi katoļu un luterāņu baznīcu ēku remontam (Jaunjelgavas novads) 1

-

3 000

3 000

Palielināti izdevumi Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcas fasādes renovācijai 1

-

95 000

95 000

Palielināti izdevumi Līvānu Vladimiras dievmātes ikonas pareizticīgo draudzes dievnama remontam un inventāra iegādei 1

-

5 000

5 000

Palielināti izdevumi Pildas Romas katoļu baznīcas jumta remontam (Ludzas novads) 1

-

20 000

20 000

Palielināti izdevumi Neretas katoļu un luterāņu baznīcu ēku remontam 1

-

2 000

2 000

Palielināti izdevumi Meņģeles baznīcas un kapličas renovācijai (Ogres novads) 1

-

10 000

10 000

Palielināti izdevumi Pēterupes evaņģēliski luteriskai draudzei altārgleznas restaurācijai (Saulkrastu novads) 1

-

5 961

5 961

Vienreizēji pasākumi

565 857

-

-565 857

Samazināti izdevumi dotācijai Rīgas represēto biedrībai

1 500

-

-1 500

Samazināti izdevumi Aglonas Bazilikas neatliekamo restaurācijas un remontdarbu veikšanai

215 000

-

-215 000

Samazināti izdevumi Balvu Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcai - apkures sistēmas ierīkošanai

19 000

-

-19 000

Samazināti izdevumi Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles avārijas darbiem, ārsienu, jumta un torņa konstrukciju bojājumu novēršanai

20 000

-

-20 000

Samazināti izdevumi biedrībai "Mariāņu Palīgu apvienībai" Rikavas Dieva apredzības Romas katoļu baznīcas jumta nomaiņai

25 000

-

-25 000

Samazināti izdevumi Rīgas Sv.Terēzes Romas katoļu draudzes baznīcas neatliekamo avārijas darbu veikšanai, jumta remonts, aiļu apdare un logu nomaiņai

21 570

-

-21 570

Samazināti izdevumi Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai Rīgas Augstāko Reliģijas zinātņu institūta telpu remontu veikšanai

20 000

-

-20 000

Samazināti izdevumi biedrībai “Jaunie spārni” Rušonas Svētā Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas torņa rekonstrukcijai

4 882

-

-4 882

Samazināti izdevumi Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas baznīcai - baznīcas ēkas griestu remonta un restaurācijas veikšanai

25 000

-

-25 000

Samazināti izdevumi Rēzeknes vecticībnieku kapu draudzes baznīcai - teritorijas labiekārtošanai, fasādes restaurācijai, logu un durvju nomaiņai, lai veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu

10 000

-

-10 000

Samazināti izdevumi Biķeru evaņģēliski luteriskajai draudzei jubilejas izdevuma "Biķeru baznīcai 250" izdošanai

2 000

-

-2 000

Samazināti izdevumi Balvu evaņģēliski luteriskajai draudzei - Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta rekonstrukcijai

25 000

-

-25 000

Samazināti izdevumi Lestenes baznīcas atjaunošanas biedrībai - Lestenes evaņģēliski luteriskās baznīcas kanceles un altāra restaurācijas darbu līdzfinansējumam

80 000

-

-80 000

Samazināti izdevumi Lestenes baznīcas atjaunošanas biedrībai - Lestenes baznīcas atjaunošanas turpināšanai - baroka interjera elementu atjaunošanai un uzstādīšanai

5 000

-

-5 000

Samazināti izdevumi Viesītes evaņģēliski luteriskajai draudzei - Viesītes evaņģēliski luteriskās Brīvības baznīcas jumta seguma renovācijai

8 500

-

-8 500

Samazināti izdevumi Zaubes evaņģēliski luteriskajai draudzei - Zaubes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa rekonstrukcijai

3 000

-

-3 000

Samazināti izdevumi Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas apgaismojumam

10 000

-

-10 000

Samazināti izdevumi Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles nacionālās nozīmes mākslas pieminekļa - ērģeļu restaurācijas sadaļai "Hauptwerk" pulpešu atjaunošanai

12 375

-

-12 375

Samazināti izdevumi Latgales Rēzeknes katoļu vidusskolas fizikas kabineta aprīkojuma iegādei

11 030

-

-11 030

Samazināti izdevumi Balvu Romas katoļu baznīcas elektronisko ērģeļu iegādei

6 000

-

-6 000

Samazināti izdevumi Bauskas Svētā Gara evaņģēliski luteriskās baznīcas renovācijai

3 000

-

-3 000

Samazināti izdevumi Bērzes Luterāņu baznīcas renovācijai

1 000

-

-1 000

Samazināti izdevumi draudzes sociālās mājas renovācijai (Līvāni)

15 000

-

-15 000

Samazināti izdevumi Lestenes baznīcas zvana torņa atjaunošanai

2 000

-

-2 000

Samazināti izdevumi Lestenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanai

15 000

-

-15 000

Samazināti izdevumi Vecumnieku evaņģēliski luteriskajai draudzei - Vecumnieku evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa renovācijai

5 000

-

-5 000

 Palielināti izdevumi, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"