Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt dotācijas pārskaitīšanu reliģiskajām organizācijām un biedrībām.

Galvenās aktivitātes:

pārskaitīt dotāciju reliģiskajām organizācijām un biedrībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 000

63 000

102 228

63 000

63 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

60 000

39 228

-39 228

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 000,0

62,3

-38,4

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

39 228

39 228

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

39 228

39 228

1991.gada barikāžu trīsdesmitgades atzīmēšana

-

39 228

39 228