Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt dotācijas pārskaitīšanu reliģiskajām organizācijām un biedrībām.

Galvenā aktivitāte:

pārskaitīt dotāciju reliģiskajām organizācijām un biedrībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

63 000

102 228

304 800

84 800

84 800

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

39 228

202 572

-220 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

62,3

198,2

-72,2

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

39 228

241 800

202 572

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

220 000

220 000

Lazdonas (Madonas) Svētās Trijādības pareizticīgo baznīcas remonts

-

40 000

40 000

Bērnu rotaļu laukuma izveide Rīgas katoļu ģimnāzijā

-

30 000

30 000

Romas katoļu baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēzes Rēzeknes Jēzus Sirds Romas katoļu katedrāles iekštelpu apdare un remonts

-

150 000

150 000

Citas izmaiņas

39 228

21 800

-17 428

Samazināti izdevumi 2021.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “1991.gada barikāžu trīsdesmitgades atzīmēšana”

39 228

-

-39 228

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

21 800

21 800

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārziņā esošā Mantojuma reģistra un Publisko testamentu reģistra uzturēšanu (MK 24.08.2021. sēdes prot.Nr.57 52.§ 43.p.)

-

21 800

21 800