Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikto – nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt oficiālo publikāciju un tajā ietvertās informācijas sistematizāciju un bezmaksas pieejamību tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv un www.likumi.lv;
  2. sniegt valsts oficiālo informāciju, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, izdodot žurnālu “Jurista Vārds”, nodrošinot interaktīvu valsts un sabiedrības procesu analīzi un tiesību aktu skaidrojumus portālā “Cilvēks. Valsts. Likums.”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, VSIA “Latvijas Vēstnesis”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta oficiālās publikācijas un sistematizētu tiesību aktu bezmaksas pieejamība sabiedrībai

Oficiālās publikācijas (“vestnesis.lv”) reālie lietotāji vidēji mēnesī (skaits)

-

90 000

65 000

65 000

65 000

Normatīvo aktu sistematizācijas vietnes “likumi.lv” reālie lietotāji vidēji mēnesī (skaits)

-

227 000

235  000

240 000

250 000

Veicināta sabiedrības izpratne par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem

Portāla “Cilvēks.Valsts.Likums.” reālie lietotāji vidēji mēnesī (skaits)

-

235 000

250 000

255 000

260 000

Portāla “Jurista Vārds” reālie lietotāji vidēji mēnesī (skaits)

-

13 000

15 000

17 000

20 000

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

733 205

1  894 605

2 181 003

2 120 003

2 120 003

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 161 400

286 398

-61 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

158,4

15,1

-2,8

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

286 398

286 398

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

61 000

61 000

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana

-

61 000

61 000

Citas izmaiņas

-

225 398

225 398

Palielināti izdevumi 2021.gadā atbalstītajam prioritārajam pasākumam “Visu pašvaldību saistošo noteikumu izsludināšana, tos publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, un sistematizēšana portālā www.likumi.lv

-

225 398

225 398