Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā, lai materiāli stimulētu Latvijas sportistus, komandas, trenerus, sportistus apkalpojošos sporta darbiniekus un atzītās sporta federācijas, tādejādi izsakot valsts atzinību un veicinot augstu rezultātu sasniegšanu starptautiskās sporta sacensībās.

Galvenās aktivitātes:

  • naudas balvu izmaksa atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanu Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” noteiktā kārtībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Par izciliem sasniegumiem sportā tiek piešķirtas naudas balvas

Piešķirto naudas balvu skaits

-

-

4

4

4

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

-

42 686

42 686

42 686

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

42 686

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

42 686

42 686

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

42 686

42 686

Finansējuma atjaunošana, kas iepriekšējos gados tika pārdalīts uz citām budžeta programmas “Sports” apakšprogrammām valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšanai nemainīgā līmenī.

-

42 686

42 686