Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā, lai materiāli stimulētu Latvijas sportistus, komandas, trenerus, sportistus apkalpojošos sporta darbiniekus un atzītās sporta federācijas, tādejādi izsakot valsts atzinību un veicinot augstu rezultātu sasniegšanu starptautiskās sporta sacensībās.

Galvenās aktivitātes:

  • naudas balvu izmaksa atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanu Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” noteiktā kārtībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Par izciliem sasniegumiem sportā tiek piešķirtas naudas balvas

Piešķirtās naudas balvas (skaits)

120

120

120

120

120

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

142 686

42 686

42 686

42 686

42 686

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100 000

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-70,1

-

-

-