Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā, lai materiāli stimulētu Latvijas sportistus, komandas, trenerus, sportistus apkalpojošos sporta darbiniekus un atzītās sporta federācijas, tādejādi izsakot valsts atzinību un veicinot augstu rezultātu sasniegšanu starptautiskās sporta sacensībās.

Galvenās aktivitātes:

naudas balvu izmaksa atbilstoši MK rīkojumam par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanu MK 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” noteiktā kārtībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Par izciliem sasniegumiem sportā tiek piešķirtas naudas balvas

Piešķirtas naudas balvas (skaits)

90

4

4

4

4

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

42 686

42 686

42 686

42 686

42 686

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-