Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt kandidātu sagatavošanu Latvijas Nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija – darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Murjāņu sporta ģimnāzija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība

Audzēkņi vispārējās izglītības programmās (skaits)

191

191

202

202

202

Audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

185

185

192

192

192

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

2 094 817

2 090 040

2 154 190

2 169 041

2 169 041

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 777

64150

14 851

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,2

3,1

0,7

-

Atlīdzība, euro

1367 039

1 400 309

1 464 459

1 479 310

1 479 310

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

61,8

62

62

62

62

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

649

663

673

693

693

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 745

1 365

1 365

1 365

1 365

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

77,8

78

78

78

78

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

752

753

800

800

800

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

842

931

989

989

989

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

64 150

64 150

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

64 150

64 150

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

-

56142

56 142

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai

-

8 008

8 008