Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt kandidātu sagatavošanu Latvijas Nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija – darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Murjāņu sporta ģimnāzija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība

Audzēkņi vispārējās izglītības programmās (skaits)

181

196

191

191

191

Audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

179

171

185

185

185

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 030 888

2 035 135

2 090 040

2 090 040

2 090 040

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 247

54 905

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

2,7

-

-

Atlīdzība, euro

1 252 661

1 344 854

1 400 309

1 400 309

1 400 309

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

61,4

62

62

62

62

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

587

623

665

665

665

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 252

1 365

1 365

1 365

1 365

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

77,8

78

78

78

78

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

620

747

753

753

753

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

16

18

18

18

18

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

696

837

931

931

931

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

550

55 455

54 905

t. sk.:

Citas izmaiņas

550

55 455

54 905

Samazināti izdevumi, kuri tiek segti no iestādes pašu ieņēmumiem.

550

-

-550

Pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz 710 euro no 2018.gada 1.septembra

-

29 816

29 816

Finansējuma palielinājums ārstniecības personu atlīdzības pieauguma nodrošināšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.p. un Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.p)

-

25 639

25 639