Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt kandidātu sagatavošanu Latvijas Nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija – darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Murjāņu sporta ģimnāzija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība

Audzēkņi vispārējās izglītības programmās (skaits)

190

190

196

196

196

Audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

224

231

171

171

171

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 579 177

2 012 392

2 035 135

2 034 585

2 034 585

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 566 785

22 743

-550

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-43,8

1,1

-

-

Atlīdzība, euro

1 211 484

1 322 661

1 344 854

1 344 854

1 344 854

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

61,4

62

62

62

62

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

653

597

623

623

623

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 170

1 759

1 365

1 365

1 365

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

77,8

78

78

78

78

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

620

744

747

747

747

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

696

834

837

837

837

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

22 743

22 743

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

22 743

22 743

Izdevumi, kuri tiek segti no iestādes pašu ieņēmumiem.

-

550

550

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

-

16 841

16 841

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

5 352

5 352