Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt kandidātu sagatavošanu Latvijas Nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija – darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Murjāņu sporta ģimnāzija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība

Audzēkņi vispārējās izglītības programmās (skaits)

181

187

190

193

195

Audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

207

210

231

233

235

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 360 311

2 639 551

2 012 392

2 012 942

2 012 392

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-720 760

-627 159

550

-550

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21,4

-23,7

-

-

Atlīdzība, euro

1 086 822

1 163 202

1 322 661

1 322 661

1 322 661

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

61,4

61,4

62

62

62

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

579

587

609

609

609

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 100

1 759

-

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

77,8

77,8

78

78

78

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

545

620

744

744

744

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

696

696

834

834

834

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

787 868

160 709

-627 159

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

159 459

159 459

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri.

-

2 510

2 510

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri.

-

12 104

12 104

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

 

144 845

144 845

Ilgtermiņa saistības

787 868

-

-787 868

Samazināti izdevumi Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai.

787 868

-

-787 868

Citas izmaiņas

-

1 250

1 250

Palielināti izdevumi, kuri tiek segti no iestādes pašu ieņēmumiem.

-

1 250

1 250