Apakšprogrammas mērķis:

veicināt kandidātu sagatavošanu Latvijas Nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija – darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Murjāņu sporta ģimnāzija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība

Audzēkņi vispārējās izglītības programmās (skaits)

193

202

216

216

216

Audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

205

192

200

200

200

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 221 413

2 154 190

2 265 306

2 305 656

2 305 656

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-67 223

111 116

40 350

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,0

5,2

1,8

-

Atlīdzība, euro

1 419 023

1 464 459

1 578 497

1 615 925

1 615 925

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

61,4

62

62

62

62

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

682

673

756

756

756

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 651

1 365

1 240

1 240

1 240

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

77,8

78

74,4

74,4

74,4

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

753

800

884

917

917

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

18

18

17

17

17

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

931

989

1 106

1 145

1 145

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

16 891

128 007

111 116

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

105 148

105 148

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

-

74 856

74 856

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

30 292

30 292

Vienreizēji pasākumi

2 922

-

-2 922

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam).

2 922

-

-2 922

Citas izmaiņas

13 969

22 859

8 890

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam).

5 961

-

-5 961

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§. 2. punktam.

-

22 859

22 859

Izdevumi ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2020. gadam saskaņā ar MK 06.11.2019. protokola Nr. 52 23.§ 7. punktu

8 008

-

-8 008