Apakšprogrammas mērķis:

veicināt kandidātu sagatavošanu Latvijas Nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija – darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Murjāņu sporta ģimnāzija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība

Audzēkņi vispārējās izglītības programmās (skaits)

196

216

216

216

216

Audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

189

200

200

200

200

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 132 252

2 265 306

2 337 948

2 392 624

2 392 624

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

133 054

72 642

54 676

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,2

3,2

2,3

-

Atlīdzība, euro

1 466 500

1 578 497

1 648 217

1 702 893

1 702 893

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

62

62

62

62

62

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

684

756

764

765

765

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

1 240

1 240

1 240

1 240

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

77,7

74,4

77,6

77,6

77,6

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

810

884

 

994

1 044

1 044

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

18

17

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

936

1 106

1 158

1 217

1 217

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

               Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

72 642

72 642

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

32 292

32 292

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

-

27 338

27 338

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

4 954

4 954

Vienreizēji pasākumi

-

2 922

2 922

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

2 922

2 922

Citas izmaiņas

-

37 428

37 428

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā  atbilstoši MK 22.09.2020. lēmumam

-

37 428

37 428