Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt valsts sporta muzeja – Latvijas Sporta muzejs – darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Sporta muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta Latvijas Sporta muzeja darbība

Muzeja apmeklētāji (skaits kopā)

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

150 896

86 265

86 265

87 084

87 084

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-64 631

-

819

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-42,8

-

0,9

-

Atlīdzība, euro

72 028

69 428

69 428

70 247

70 247

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

8

7

7

7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

825

697

797

807

807

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 752

2 482

2 482

2 482

2 482