Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt valsts sporta muzeja – Latvijas Sporta muzejs – darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Sporta muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas Sporta muzeja darbība

Muzeja apmeklētāji (skaits kopā)

5 183

8 500

7 200

7 200

7 200

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

96 483

148 951

86 265

86 265

86 265

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

52 468

-62 686

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

54,4

-42,1

-

-

Atlīdzība, euro

69 646

69 428

69 428

69 428

69 428

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

8

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),  euro

719

719

697

697

697

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

577

447

2 482

2 482

2 482

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

62 686

-

-62 686

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

62 686

-

-62 686

Finansējums, kas 2018.gadā tika piešķirts prioritārajam pasākumam “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī”, lai nodrošinātu Latvijas Sporta muzeja ēkas krāsošanu, drošības sistēmas pilnveidošanu un ekspozīcijas iekārtošanu Daugavas stadionā.

42 686

-

-42 686

Latvijas valsts simtgades pasākumu nodrošināšanai (transferts no Kultūras ministrijas)

20 000

-

-20 000