Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts sporta muzeja – Latvijas Sporta muzejs – darbību;
  2. veikt vienreizējas investīcijas Latvijas Sporta muzeja ēkas (Alksnāja iela 9, Rīga) vizuālā izskata uzlabošanā (ārsienu krāsošana), kā arī drošības uzlabošanā (novērošanas sistēmu pilnveide);
  3. veikt vienreizējas investīcijas jaunas pastāvīgās ekspozīcijas izveidē Daugavas stadionā (Augšielā 1, Rīgā);
  4. „Latvijas Olimpiešu Goda zāles – Zelts, Sudrabs, Bronza” ierīkošana (Latvijas valsts simtgades svinību pasākums).

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Sporta muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas Sporta muzeja darbība

Muzeja apmeklētāji (skaits kopā)

8 100

8 100

8 500

8 900

8 900

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

100 311

85 763

148 951

86 265

86 265

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14 548

63 188

-62 686

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14,5

73,7

-42,1

-

Atlīdzība, euro

65 661

68 926

69 428

69 428

69 428

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

8

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),  euro

673

710

719

719

719

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 089

777

447

447

447

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

63 188

63 188

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

42 686

42 686

Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī.

-

42 686

42 686

Citas izmaiņas

-

20 502

20 502

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

-

223

223

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

279

279

Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades pasākumu nodrošināšanai.

-

20 000

20 000