Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt valsts sporta muzeja – Latvijas Sporta muzejs – darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Sporta muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas Sporta muzeja darbība

Muzeja apmeklētāji (skaits kopā)

7 700

8 100

8 100

8 500

8 900

Izstādes un ekspozīcijas muzejā (skaits)

12

12

14

14

15

Ceļojošās izstādes (skaits)

12

12

14

14

15

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

85 146

101 835

85 763

85 763

85 763

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 689

-16 072

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,6

-15,8

-

-

Atlīdzība, euro

64 408

66 998

68 926

68 926

68 926

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

8

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),  euro

660

690

718

718

718

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 089

777

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

18 000

1 928

-16 072

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 928

1 928

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri.

-

148

148

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri.

-

1 780

1 780

Vienreizēji pasākumi

18 000

-

-18 000

Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" atbilstoši 2015.gada 3.novembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.57 47.§ 3.punktam.

18 000

-

-18 000