Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt valsts sporta muzeja – Latvijas Sporta muzejs – darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Sporta muzejs.

Piezīme: Ņemot vērā valsts pārvaldes reformu plāna īstenošanu plānotās strukturālās izmaiņas, kā arī plānoto sporta nozares valsts kapitālsabiedrību apvienošanu, 2022. gadā plānota Latvijas Sporta muzeja reorganizācija (uzdevumu deleģēšana apvienotajai valsts kapitālsabiedrībai), kā rezultātā apakšprogrammas izpildītājs pēc deleģēšanas procesa pabeigšanas būs apvienotā valsts kapitālsabiedrība (VSIA „Latvijas Nacionālais sporta centrs”).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas Sporta muzeja darbība

Muzeja apmeklētāji (skaits)

2 123

7 200

7 200

7 200

7 200

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

88 466

86 801

86 801

86 801

86 801

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 665

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,9

-

-

-

Atlīdzība, euro

71 394

69 964

69 964

69 964

69 964

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

7

7

7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),  euro

848

803

803

803

803

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

154

2 482

2 482

2 482

2 482