Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā, tādejādi veicinot ne tikai attiecīgā sporta veida attīstību, bet arī veicinot valsts ekonomisko attīstību (sacensību apmeklētāji no ārvalstīm kā tūristi, to uzturēšanās laikā Latvijā patērētās preces un pakalpojumi, u.tml.) un popularizējot Latviju ārvalstīs.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā, piešķirot finansējumu:
    • Nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atzītās sporta federācijas Latvijā organizē nacionālas nozīmes starptautiskus sporta pasākumus

Latvijā organizēti un valsts līdzfinansēti nacionālas nozīmes starptautiskie sporta pasākumi (skaits)

11

9

5

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 046 613

1 282 415

992 415

542 415

484 830

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 764 198

-290 000

-450 000

-57 585

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-57,9

-22,6

-45,3

-10,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

582 415

292 415

-290 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

242 415

242 415

Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī.

-

242 415

242 415

Citas izmaiņas

582 415

50 000

-532 415

Biedrībai “Latvijas Motosporta federācija” Pasaules čempionāta motokrosā MX1 klasē Latvijas Grand Prix organizēšanai (saskaņā ar MK 03.12.2013. protokola Nr.64. 51.§).

340 000

-

-340 000

Biedrībai “Latvijas Automobiļu federācija” Starptautiskās Automobiļu federācijas pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanai Latvijā 2016.-2020.gadā, lai segtu ar rīkošanu saistītos licences maksājuma izdevumus 2018.gadā (saskaņā ar MK 24.02.2015. protokola Nr.10. 41.§ 4.p.).

-

50 000

50 000

Finansējuma samazinājums fiskālās telpas palielināšanai, atbilstoši MK 22.08.2017 sēdes protokola Nr.40 43.p 16.4. apakšpunktā noteiktajam.

242 415

-

-242 415