Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā, tādejādi veicinot ne tikai attiecīgā sporta veida attīstību, bet arī veicinot valsts ekonomisko attīstību un popularizējot Latviju ārvalstīs.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atzītās sporta federācijas Latvijā organizē nacionālas nozīmes starptautiskus sporta pasākumus

Latvijā organizēti un valsts līdzfinansēti nacionālas nozīmes starptautiskie sporta pasākumi (skaits)

10

3

      2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 584 823

484 830

242 415

242 415

242 415

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 099 993

-242 415

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-69,4

-50,0

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

242 415

          -

-242 415

t. sk.:

Citas izmaiņas

242 415

-

-242 415

2018. – 2020. gada budžeta ietvara sagatavošanas procesā atbalstītā prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” ietvaros 2020. gadā papildus piešķirtie līdzekļi

242 415

-

-242 415