Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā, tādejādi veicinot ne tikai attiecīgā sporta veida attīstību, bet arī veicinot valsts ekonomisko attīstību un popularizējot Latviju ārvalstīs.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atzītās sporta federācijas Latvijā organizē nacionālas nozīmes starptautiskus sporta pasākumus

Latvijā organizēti un valsts līdzfinansēti nacionālas nozīmes starptautiskie sporta pasākumi (skaits)

7

2

2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

614 500

242 415

242 415

242 415

242 415

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-372 085

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-60,6

-

-

-