Apakšprogrammas mērķis:

  • finansiāli nodrošināt valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās.

Galvenās aktivitātes:

  • Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.819 “Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās” noteiktā kārtībā piešķirt finansējumu Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām komandu sporta spēļu sporta federācijām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atbalstīta komandu sporta spēļu sporta federāciju dalība Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās

Finansiāli atbalstītas komandu sporta spēļu sporta federācijas (skaits)

12

12

13

13

13

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 715 682

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 730 145

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-65 682

-

-

80 145

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,8

-

-

4,9

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

369 334

369 334

-

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

369 334

369 334

Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī.

-

369 334

369 334

Citas izmaiņas

369 334

-

-369 334

Finansējuma samazinājums fiskālās telpas palielināšanai, atbilstoši MK 22.08.2017 sēdes protokola Nr.40 43.p 16.4 apakšpunktā noteiktajam.

97 135

-

-97 135

Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas  09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu sporta spēļu federācijām.

272 199

-

-272 199