Apakšprogrammas mērķis:

finansiāli nodrošināt valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās.

Galvenās aktivitātes:

MK 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 819 “Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās” noteiktā kārtībā piešķirt finansējumu Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām komandu sporta spēļu sporta federācijām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atbalstīta komandu sporta spēļu sporta federāciju dalība Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās

Finansiāli atbalstītas komandu sporta spēļu sporta federācijas (skaits)

13

13

13

13

13

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 650 000

1 730 145

1 500 000

1 360 811

1 360 811

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

80 145

-230 145

-139 189

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,9

-13,3

-9,3

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

369 334

139 189

-230 145

t. sk.:

Citas izmaiņas

369 334

139 189

-230 145

2018. – 2020. gada budžeta ietvara sagatavošanas procesā atbalstītā prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” ietvaros 2020. gadā papildus piešķirtie līdzekļi

369 334

-

-369 334

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

139 189

139 18i9

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”,  saskaņā ar MK 2020. gada 27. oktobra sēdes protokollēmuma Nr. 65 23.§ par priekšlikumu par finanšu resursu 139 189 euro apmērā ietaupījuma, kas 2021. gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” rodas pēc valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu 2021. gada maksājumu daļējas atmaksas 2020. gadā, novirzīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” (15_01_P) daļējai īstenošanai 2021. gadā

-

139 189

139 189