Apakšprogrammas mērķis:

finansiāli nodrošināt valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās.

Galvenās aktivitātes:

MK 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 819 “Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās” noteiktā kārtībā piešķirt finansējumu Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām komandu sporta spēļu sporta federācijām.

Piezīme: Ņemot vērā plānoto sporta nozares finansēšanas pārvaldības un administratīvās pārvaldības modeļa reformu ar mērķi novērst sazaroto pārvaldības sistēmu un daudzkanālu finansējuma pieeju, nodrošinot, ka sporta federācija valsts budžeta finansējumu saņem no viena avota, kā arī veicinot caurspīdīgumu sporta finansēšanā, var mainīties arī apakšprogrammu struktūra un mērķi.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atbalstīta komandu sporta spēļu sporta federāciju dalība Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās

Finansiāli atbalstītas komandu sporta spēļu sporta federācijas (skaits)

13

13

13

13

13

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 730 145

1 500 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-230 145

100 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13,3

6,7

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

139 189

239 189

100 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

239 189

239 189

Sports – valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs

-

 239 189

239 189

Citas izmaiņas

139 189

-

-139 189

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

139 189

-

-139 189

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” saskaņā ar MK 2020. gada 27. oktobra sēdes protokollēmuma Nr. 65 23.§

139 189

-

-139 189