Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, tādejādi nodrošinot talantīgo jauno sportistu atlasi un trenēšanu, lai sagatavotu rezerves augstas klases sportistiem, kā arī veicinot bērnu un jauniešu iesaisti sportiskās, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošās aktivitātēs.

Galvenās aktivitātes:

  • sporta izglītības iestādēs īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodrošināt nodarbināto pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumos Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteiktā kārtībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Piešķirts finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes (skaits)

81

81

81

81

81

Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

35 115

35 115

35 137

35 137

35 137

Sporta treneri (skaits)

1 683

1 683

1 672

1 672

1 672

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

14 790 384

15 038 356

16 072 828

16 072 828

16 072 828

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

247 972

1 034 472

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,7

6,9

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1034 472

1034 472

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

1034 472

1034 472

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

-

1034 472

1034 472