Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, tādejādi nodrošinot talantīgo jauno sportistu atlasi un trenēšanu, lai sagatavotu rezerves augstas klases sportistiem, kā arī veicinot bērnu un jauniešu iesaisti sportiskās, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošās aktivitātēs.

Galvenās aktivitātes:

  • sporta izglītības iestādēs īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodrošināt nodarbināto pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumos Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteiktā kārtībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Piešķirts finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes (skaits)

74

72

81

81

81

Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

37 079

35 000

35 115

35 115

35 115

Sporta treneri (skaits)

1 524

1 470

1 683

1 683

1 683

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

14 666 398

14 666 398

15 038 356

15 038 356

15 038 356

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

371 958

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

2,5

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

371 958

371 958

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

371 958

371 958

Pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz 710 euro no 2018.gada 1.septembra

-

371 958

371 958