Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansējumu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, tādejādi nodrošinot talantīgo jauno sportistu atlasi un trenēšanu, lai sagatavotu rezerves augstas klases sportistiem, kā arī veicinot bērnu un jauniešu iesaisti sportiskās, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošās aktivitātēs.

Galvenās aktivitātes:

sporta izglītības iestādēs īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodrošināt nodarbināto pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas MK 2017. gada 29. augusta noteikumos Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteiktā kārtībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Piešķirts finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes (skaits)

82

81

85

86

87

Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

35 812

35 137

38 500

39 000

39 500

Sporta treneri (skaits)

1 549

1 672

1 690

1 700

1 710

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

15 383 179

16 072 828

17 452 124

18 141 772

18 141 772

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

689 649

1 379 296

689 648

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,5

8,6

4,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 379 296

1 379 296

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 379 296

1 379 296

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

-

1 379 296

1 379 296