Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt, lai talantīgie sportisti varētu sagatavoties un startēt Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (t.sk., sporta spēļu atlases turnīros un finālsacensībās), kā arī sniegt atbalstu Latvijas sporta veterāniem un bijušajiem olimpiešiem.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
    1. biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” Sporta likuma 11.panta otrajā daļā minēto programmu (olimpiskās izglītības programma, olimpiskās kustības jaunatnes programma, olimpiskās kustības reģionālās attīstības programma, sporta veidu attīstības programma un programma valsts labāko sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās), biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs” un biedrības “Latvijas Olimpiskā akadēmija” darbības nodrošināšanai un citu Sporta likumā noteikto (deleģēto) uzdevumu īstenošanai;
    2. specializētai sporta organizācijai – SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” Sporta likuma 10.panta 10.daļā noteiktā (deleģētā) uzdevuma izpildes nodrošināšanai – valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanai dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās;
    3. nodibinājumam “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”, lai nodrošinātu: (1) pabalstu izmaksu Latvijas Olimpiskās vienības Pamatsastāvā un Rezerves sastāvā esošajiem sportistiem un viņu treneriem; (2) pabalstu izmaksu par mūža ieguldījumu sportā; (3) vienreizējos pabalstus un palīdzību trūcīgiem sporta veterāniem;
    4. Augstas klases sportistu sagatavošanas centru darbības nodrošināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Īstenotas biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” programmas

Īstenotas programmas (skaits)

5

5

5

5

5

Latvijas dalība Olimpiskajās spēlēs (skaits)

1

-

1

-

1

Latvijas dalība Pasaules jauniešu Olimpiskajās spēlēs (skaits)

1

-

1

-

1

Latvijas dalība Eiropas Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

-

-

-

Nodrošināta Latvijas Olimpiskās vienības darbība

Latvijas Olimpiskās vienības (Pamatsastāvā, Rezerves sastāvā un Jaunatnes sastāvā) sportisti (skaits)

163

163

163

163

163

Sportisti, kuriem veiktas specifiskas medicīniskas un izturības pārbaudes (skaits)

1 070

1070

1070

1070

1070

Nodrošināta nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” darbība

Ikmēneša pabalstus saņēmušie LOV Pamatsastāvā un Rezerves sastāva esošie sportisti un viņu treneri (skaits)

145

145

145

145

145

Ikmēneša pabalstu par mūža ieguldījumu sportā saņēmušie sporta veterāni (skaits)

173

173

173

173

173

Atbalstīta augstas klases sportistu sagatavošanas centru darbība

Atbalstītie augstas klases sportistu sagatavošanas centri (skaits)

4

4

4

4

4

Augstas klases sportistu sagatavošanas centros iesaistītie sportisti (skaits)

41

41

41

41

41

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

6 915 126

7 095 126

7 384 053

5 779 358

5 774 053

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

180 000

288 927

-1 604 695

-5 305

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,6

4,1

-21,7

-0,1

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

369 840

658 767

288 927

t. sk.:

Citas izmaiņas

369 840

658 767

288 927

Gatavošanās programmai 2020.gada Vasaras Olimpiskajām spēlēm Tokijā

300 000

 

-300 000

2018.-2020.gada budžeta ietvara sagatavošanas procesā atbalstītā prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” ietvaros 2020.gadā papildus piešķirtie līdzekļi.

-

249 805

249 805

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

69 840

408 962

339 122

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sporta – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”, lai nodrošinātu sportistu sagatavošanu un dalības nodrošināšanu 2020. gada Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 9.punktam

-

81 229

81 229

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sporta – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” izsniegto valsts galvoto aizdevumu pārkreditācijas rezultātā ietaupītajiem valsts budžeta līdzekļiem

-

327 733

327 733

Izdevumu atjaunošana budžeta apakšprogrammai 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” par 2019.gadā pārdalītajiem līdzekļiem Limbažu Augstas klases sportistu sagatavošanas centra finansēšanai (30 000 euro) un Latvijas Olimpiešu sociālā fonda mūža pensijas ieguvušo veterānu finansēšanai (39 840 euro).

69 840

-

-69 840