Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt, lai talantīgie sportisti varētu sagatavoties un startēt Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (t.sk., sporta spēļu atlases turnīros un finālsacensībās), kā arī sniegt atbalstu Latvijas sporta veterāniem un bijušajiem olimpiešiem.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
    1. biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” Sporta likuma 11.panta otrajā daļā minēto programmu (olimpiskās izglītības programma, olimpiskās kustības jaunatnes programma, olimpiskās kustības reģionālās attīstības programma, sporta veidu attīstības programma un programma valsts labāko sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās), biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs” un biedrības “Latvijas Olimpiskā akadēmija” darbības nodrošināšanai  un citu Sporta likumā noteikto (deleģēto) uzdevumu īstenošanai;
    2. specializētai sporta organizācijai – SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” Sporta likuma 10.panta 10.daļā noteiktā (deleģētā) uzdevuma izpildes nodrošināšanai – valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanai dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās;
    3. nodibinājumam “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu Latvijas Olimpiskās vienības Pamatsastāvā un Rezerves sastāvā esošajiem sportistiem un viņu treneriem; pabalstu izmaksu par mūža ieguldījumu sportā; vienreizējos pabalstus un palīdzību trūcīgiem sporta veterāniem;
    4. augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas ieviešanai no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim (Ventspils, Valmiera, Liepāja, Limbaži).

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Īstenotas biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” programmas

Īstenotas programmas (skaits)

5

5

5

5

5

Latvijas dalība Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

-

1

-

Latvijas dalība Pasaules jauniešu Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

-

1

-

Latvijas dalība Eiropas Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

-

1

-

-

Nodrošināta Latvijas Olimpiskās vienības darbība

Latvijas Olimpiskās vienības (Pamatsastāvā, Rezerves sastāvā un Jaunatnes sastāvā) sportisti (skaits)

146

151

163

163

163

Sportisti, kuriem veiktas specifiskas medicīniskas un izturības pārbaudes (skaits)

848

980

1070

1070

1070

Nodrošināta nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” darbība

Ikmēneša pabalstus saņēmušie LOV Pamatsastāvā un Rezerves sastāva esošie sportisti un viņu treneri (skaits)

135

149

145

145

145

Ikmēneša pabalstu par mūža ieguldījumu sportā saņēmušie sporta veterāni (skaits)

169

171

173

173

173

Atbalstīta augstas klases sportistu sagatavošanas centru darbība

Atbalstītie augstas klases sportistu sagatavošanas centri (skaits)

-

3

4

4

4

Augstas klases sportistu sagatavošanas centros iesaistītie sportisti (skaits)

-

37

41

41

41

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada     plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

6 878 557

6 765 126

7 095 126

7 302 824

5 770 065

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-113 431

330 000

207 698

-1 532 759

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,6

4,9

2,9

-21,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

136 810

466 810

330 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

300 000

300 000

Papildus finansējums individuālo sporta veidu olimpisko sportistu sagatavošanai (Gatavošanās programma 2020.gada Vasaras Olimpiskajām spēlēm Tokijā)

-

300 000

300 000

Citas izmaiņas

136 810

166 810

30 000

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi”  Limbažu augstas klases sportistu centra finansēšanai (30000 euro) un Latvijas Olimpiešu sociālā fonda mūža pensijas ieguvušo veterānu finansēšanai (39840 euro).

-

69 840

69 840

Finansējuma samazinājums Latvijas Olimpiešu sociālā fonda darbības nodrošināšanai, ņemot vērā, ka likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas gaitā 2015.gada 30.novembrī Saeimas 2.lasījumā tika atbalstīts finansējuma pieprasījums 2016.-2018.gadam

39 840

-

-39 840

Izdevumi, kas pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai” atbilstoši MK 19.04.17. lēmumam.

57 845

-

-57 845

Finansējums atbilstoši MK 22.08.2017 sēdes protokola Nr.40 43.§ 16.4. apakšpunktā noteiktajiem fiskālās telpas palielināšanas pasākumiem

-

96 970

96 970

Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu augstas klases sportam.

39 125

-

-39 125