Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt, lai talantīgie sportisti varētu sagatavoties un startēt Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (t.sk., sporta spēļu atlases turnīros un finālsacensībās), kā arī sniegt atbalstu Latvijas sporta veterāniem un bijušajiem olimpiešiem.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
    1. biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” Sporta likuma 11.panta otrajā daļā minēto programmu (olimpiskās izglītības programma, olimpiskās kustības jaunatnes programma, olimpiskās kustības reģionālās attīstības programma, sporta veidu attīstības programma un programma valsts labāko sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās), biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs” un biedrības “Latvijas Olimpiskā akadēmija” darbības nodrošināšanai  un citu Sporta likumā noteikto (deleģēto) uzdevumu īstenošanai;
    2. specializētai sporta organizācijai – SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” Sporta likuma 10.panta 10.daļā noteiktā (deleģētā) uzdevuma izpildes nodrošināšanai – valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanai dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās;
    3. nodibinājumam “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”, lai nodrošinātu: pabalstu izmaksu Latvijas Olimpiskās vienības Pamatsastāvā un Rezerves sastāvā esošajiem sportistiem un viņu treneriem; pabalstu izmaksu par mūža ieguldījumu sportā; vienreizējos pabalstus un palīdzību trūcīgiem sporta veterāniem;
    4. augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas ieviešanai no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim (Ventspils, Valmiera, Limbaži).

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Īstenotas biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” programmas

Īstenotas programmas (skaits)

5

5

5

5

5

Latvijas dalība Olimpiskajās spēlēs (skaits)

1

-

1

-

1

Latvijas dalība Pasaules jauniešu Olimpiskajās spēlēs (skaits)

1

-

1

-

1

Latvijas dalība Eiropas Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

-

-

1

-

Nodrošināta Latvijas Olimpiskās vienības darbība

Latvijas Olimpiskās vienības (Pamatsastāvā, Rezerves sastāvā un Jaunatnes sastāvā) sportisti (skaits)

151

146

151

151

151

Sportisti, kuriem veiktas specifiskas medicīniskas un izturības pārbaudes (skaits)

980

850

980

980

980

Nodrošināta nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” darbība

Ikmēneša pabalstus saņēmušie LOV Pamatsastāvā un Rezerves sastāva esošie sportisti un viņu treneri (skaits)

131

146

149

149

149

Ikmēneša pabalstu par mūža ieguldījumu sportā saņēmušie sporta veterāni (skaits)

166

168

171

171

171

Atbalstīta augstas klases sportistu sagatavošanas centru darbība

Atbalstītie augstas klases sportistu sagatavošanas centri (skaits)

-

-

3

3

3

Augstas klases sportistu sagatavošanas centros iesaistītie sportisti (skaits)

-

-

37

37

37

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 857 459

6 718 036

6 765 126

6 725 286

7 302 824

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-139 423

47 090

-39 840

577 538

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,0

0,7

-0,6

8,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 262 871

1 309 961

47 090

t. sk.:

Prioritāri pasākumi - 901 999 901 999

Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī.

-

901 999

901 999

Citas izmaiņas

1 262 871

407 962

-854 909

Finansējuma samazinājums fiskālās telpas palielināšanai, atbilstoši MK 22.08.2017 sēdes protokola Nr.40 43.paragr. 16.4. apakšpunktā noteiktajam.

346 775

-

-346 775

Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu augstas klases sportam.

751 096

-

-751 096

Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves”, lai atbilstoši 03.11.2015. Ministru kabineta prot. Nr.57 47.§ 3.9. un 3.10.apakšpunktam, budžeta bāzes izdevumu ietvaros nodrošinātu sporta nozares budžeta prioritāšu īstenošanu, t.sk., 2017.gadā nodrošinātu trūkstošo finansējumu Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas ieviešanas pirmā posma īstenošanai.

165 000

-

-165 000

Izdevumi, kas pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai” atbilstoši MK 19.04.17. lēmumam.

-

360 872

360 872

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

47 090

47 090

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” augstas klases sportistu centra Limbažos  finansēšanai un Latvijas Olimpiešu sociālā fonda mūža pensijas ieguvušo veterānu finansēšanai.

-

47 090

47 090