Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt, lai talantīgie sportisti varētu sagatavoties un startēt Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (t.sk., sporta spēļu atlases turnīros un finālsacensībās), kā arī sniegt atbalstu Latvijas sporta veterāniem un bijušajiem olimpiešiem.

Galvenās aktivitātes:

 •  apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
  1. biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” Sporta likuma 11.panta otrajā daļā minēto programmu (olimpiskās izglītības programma, olimpiskās kustības jaunatnes programma, olimpiskās kustības reģionālās attīstības programma, sporta veidu attīstības programma un programma valsts labāko sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās), biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs” un biedrības “Latvijas Olimpiskā akadēmija” darbības nodrošināšanai  un citu Sporta likumā noteikto (deleģēto) uzdevumu īstenošanai;
  2. specializētai sporta organizācijai – SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” Sporta likuma 10.panta 10.daļā noteiktā (deleģētā) uzdevuma izpildes nodrošināšanai – valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanai dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās;
  3. nodibinājumam “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”, lai nodrošinātu: (1) pabalstu izmaksu Latvijas Olimpiskās vienības Pamatsastāvā un Rezerves sastāvā esošajiem sportistiem un viņu treneriem; (2) pabalstu izmaksu par mūža ieguldījumu sportā; (3) vienreizējos pabalstus un palīdzību trūcīgiem sporta veterāniem;
  4. sporta veidu reģionālo attīstības centru (sporta internātu) īstenošanai  no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim;
  5. svarcelšanas sporta programmu īstenošanai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Īstenotas biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” programmas

Īstenotas programmas (skaits)

5

5

5

5

5

Latvijas dalība Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

-

1

-

Latvijas dalība Pasaules jauniešu Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

-

1

-

Latvijas dalība Eiropas Olimpiskajās spēlēs (skaits)

1

-

-

-

1

Nodrošināta Latvijas Olimpiskā vienības darbība

Latvijas Olimpiskās vienības (Pamatsastāvā, Rezerves sastāvā un Jaunatnes sastāvā) sportisti (skaits)

146

138

146

146

150

Sportisti, kuriem veiktas specifiskas medicīniskas un izturības pārbaudes (skaits)

820

850

850

860

860

Nodrošināta nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” darbība

Ikmēneša pabalstus saņēmušie LOV Pamatsastāvā un Rezerves sastāva esošie sportisti un viņu treneri (skaits)

127

142

146

149

149

Ikmēneša pabalstu par mūža ieguldījumu sportā saņēmušie sporta veterāni (skaits)

163

168

168

168

168

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 980 124

6 558 036

6 718 036

5 801 940

5 722 975

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

577 912

160 000

-916 096

-78 965

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,7

2,4

-13,6

-1,4

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

862 100

1 022 100

160 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

862 100

1 022 100

160 000

Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" atbilstoši 2015.gada 3.novembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.57 47.§ 3.punktam.

862 100

-

-862 100

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai", lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu augstas klases sasniegumu sportam.

-

1 022 100

1 022 100