Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt, lai talantīgie sportisti varētu sagatavoties un startēt Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (t.sk., sporta spēļu atlases turnīros un finālsacensībās), kā arī sniegt atbalstu Latvijas sporta veterāniem un bijušajiem olimpiešiem.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:

  1. biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” Sporta likuma 11. panta otrajā daļā minēto programmu (olimpiskās izglītības programma, olimpiskās kustības jaunatnes programma, sporta veidu attīstības programma un programma valsts labāko sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās), tai skaitā paredzot atbalstu olimpiskajām sporta federācijām to pārstāvēto sporta veidu Latvijas Olimpiskās vienības sportistu mācību – treniņu darbam, biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs” un biedrības “Latvijas Olimpiskā akadēmija” darbības nodrošināšanai un citu Sporta likumā noteikto (deleģēto) uzdevumu īstenošanai;
  2. specializētai sporta organizācijai – SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” Sporta likuma 10. panta 10. daļā noteiktā (deleģētā) uzdevuma izpildes nodrošināšanai – valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanai dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās (medicīnisko, psiholoģisko un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai), kā arī pilotprojekta īstenošanai – medicīnisko, psiholoģisko un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai 12 neolimpisko sporta veidu sportistiem (autosportā, motosportā, ūdens motosportā, profesionālajā boksā un orientēšanās);
  3. nodibinājumam “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”, lai nodrošinātu: (1) pabalstu izmaksu Latvijas Olimpiskās vienības Pamatsastāvā un Rezerves sastāvā esošajiem sportistiem un viņu treneriem; (2) pabalstu izmaksu par mūža ieguldījumu sportā; (3) vienreizējos pabalstus un palīdzību trūcīgiem sporta veterāniem. Piezīme: Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2021. gadam” izstrādes procesā” (prot. Nr. 49 46.§) 20. punktā noteikto, ar 2021. gada 1. jūliju nodibinājuma „Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” īstenotās funkcijas izmaksāt pabalstus Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem un viņu treneriem tiks nodota biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja”, pirms tam veicot attiecīgu grozījumu MK 2001. gada 8. augusta rīkojuma Nr. 385 „Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām” 3. punktā.
  4. Augstas klases sportistu sagatavošanas centru darbības nodrošināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada     plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Īstenotas biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” programmas

Īstenotas programmas (skaits)

5

5

4

4

4

Latvijas dalība Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

1

1

-

Latvijas dalība Pasaules jauniešu Olimpiskajās spēlēs (skaits)

1

1

-

1

-

Nodrošināta Latvijas Olimpiskās vienības darbība

Latvijas Olimpiskās vienības (Pamatsastāvā, Rezerves sastāvā un Jaunatnes sastāvā) sportisti (skaits)

164

163

175

115

115

Sportisti, kuriem veiktas specifiskas medicīniskas un izturības pārbaudes (skaits)

1 046

1 070

1 070

1 070

 1 070

Nodrošināta nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” darbība

Ikmēneša pabalstus saņēmušie LOV Pamatsastāvā un Rezerves sastāva esošie sportisti un viņu treneri (skaits)

156

145

145

100

100

Ikmēneša pabalstu par mūža ieguldījumu sportā saņēmušie sporta veterāni (skaits)

173

173

173

173

173

Atbalstīta augstas klases sportistu sagatavošanas centru darbība

Atbalstītie augstas klases sportistu sagatavošanas centri (skaits)

4

4

4

-

-

Augstas klases sportistu sagatavošanas centros iesaistītie sportisti (skaits)

41

41

35

-

-

             

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 095 126

7 384 053

6 654 610

5 774 053

5 774 053

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

288 927

-729 443

-880 557

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,1

-9,9

-13,2

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 604 695

875 252

-729 443

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 604 695

875 252

-729 443

2018. - 2020. gada budžeta ietvara sagatavošanas procesā atbalstītā prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” ietvaros 2020. gadā papildus piešķirtie līdzekļi

901 999

-

-901 999

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

702 696

875 252

172 556

Veiktā finansējuma pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sporta – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”, lai nodrošinātu sportistu sagatavošanu  un dalības nodrošināšanu 2020. gada Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) atbilstoši MK 2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr. 42 34.§ 9. punktam

71 936

-

-71 936

Veiktā finansējuma pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sporta – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” izsniegto valsts galvoto aizdevumu pārkreditācijas rezultātā ietaupītajiem valsts budžeta līdzekļiem

630 760

-

-630 760

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”,  saskaņā ar MK 2020. gada 27. oktobra sēdes protokollēmuma Nr. 65 23.§ par priekšlikumu par finanšu resursu 875 252 euro apmērā ietaupījuma, kas 2021. gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” rodas pēc valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu 2021. gada maksājumu daļējas atmaksas 2020. gadā, novirzīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” (15_01_P) daļējai īstenošanai 2021. gadā

-

875 252

875 252