Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt, lai talantīgie sportisti varētu sagatavoties un startēt Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (t.sk. sporta spēļu atlases turnīros un finālsacensībās), kā arī sniegt atbalstu Latvijas sporta veterāniem un bijušajiem olimpiešiem.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:

  1. biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK):
    1. Sporta likuma 11. panta otrajā daļā minēto programmu (olimpiskās izglītības programma, olimpiskās kustības jaunatnes programma, sporta veidu attīstības programma un programma valsts labāko sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās) īstenošanai, tai skaitā, paredzot atbalstu olimpiskajām sporta federācijām to pārstāvēto sporta veidu Latvijas Olimpiskās vienības sportistu mācību – treniņu darbam atbilstoši LOK izstrādātiem un ar IZM saskaņotiem kritērijiem, kā arī pabalstu izmaksai Latvijas Olimpiskās vienības sastāvos esošajiem sportistiem un viņu treneriem atbilstoši LOK izstrādātam un ar IZM saskaņotam nolikumam;
    2. biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs” un biedrības “Latvijas Olimpiskā akadēmija” darbības nodrošināšanai un citu Sporta likumā noteikto (deleģēto) uzdevumu īstenošanai;
    3. specializētai sporta organizācijai – SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” Sporta likuma 10. panta 10. daļā noteiktā (deleģētā) uzdevuma izpildes nodrošināšanai – valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanai dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās (medicīnisko, psiholoģisko un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai), kā arī medicīnisko, psiholoģisko un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai 12 neolimpisko sporta veidu sportistiem piecos neolimpiskajos sporta veidos;
    4. nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” darbībai, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu par mūža ieguldījumu sportā (atbilstoši IZM saskaņotam nolikumam) un vienreizējos pabalstus un palīdzību trūcīgiem sporta veterāniem;
  2. augstas klases sportistu sagatavošanas centru darbības nodrošināšanai.

Piezīme: Ņemot vērā plānoto sporta nozares finansēšanas pārvaldības un administratīvās pārvaldības modeļa reformu ar mērķi novērst sazaroto pārvaldības sistēmu un daudzkanālu finansējuma pieeju, nodrošinot, ka sporta federācija valsts budžeta finansējumu saņem no viena avota, kā arī veicinot caurspīdīgumu sporta finansēšanā, var mainīties arī apakšprogrammu struktūra un mērķi.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Īstenotas biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” programmas

Īstenotas programmas (skaits)

5

4

4

4

4

Latvijas dalība Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

1

-

1

Latvijas dalība Pasaules jauniešu Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

-

-

-

1

Latvijas dalība Eiropas jaunatnes Olimpiskajā festivālā (skaits)

-

-

2

2

-

Latvijas dalība Eiropas spēlēs (skaits)

-

-

-

1

-

Nodrošināta Latvijas Olimpiskās vienības darbība

Latvijas Olimpiskās vienības (Pamatsastāvā, Rezerves sastāvā un Jaunatnes sastāvā) sportisti (skaits)

160

175

169

169

169

Sportisti, kuriem veiktas specifiskas medicīniskas un izturības pārbaudes (skaits)

2 246

1 070

1 100

1 100

1 100

Nodrošināta nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” darbība

Ikmēneša pabalstus saņēmušie LOV Pamatsastāvā un Rezerves sastāva esošie sportisti un viņu treneri (skaits)

158

145

160

160

160

Ikmēneša pabalstu par mūža ieguldījumu sportā saņēmušie sporta veterāni (skaits)

176

173

173

173

173

Atbalstīta augstas klases sportistu sagatavošanas centru darbība

Atbalstītie augstas klases sportistu sagatavošanas centri (skaits)

4

4

4

-

-

Augstas klases sportistu sagatavošanas centros iesaistītie sportisti (skaits)

41

35

35

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 206 505

6 654 610

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-551 895

345 390

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,7

5,2

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

880 557

1 225 947

345 390

Prioritāri pasākumi

-

1 225 947

1 225 947

Sports – valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs

-

1 225 947

1 225 947

 

 

Citas izmaiņas

880 557

-

-880 557

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

880 557

-

-880 557

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” saskaņā ar MK 2020. gada 27. oktobra sēdes protokollēmuma Nr. 65 23.§

875 252

-

-875 252

Finansējuma pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”, lai nodrošinātu sportistu sagatavošanu un dalību 2020.gada Vasaras Olimpiskajās spēlēs un Paralimpiskajās spēlēs Tokijā  atbilstoši 17.09.2019. MK sēdē nolemtajam

5 305

-

-5 305