Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt, lai biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” varētu veikt valsts galvoto aizdevumu atmaksu, tādejādi veicinot sporta bāzu attīstību Latvijā un radot nepieciešamos apstākļus, lai katram indivīdam būtu iespēja nodarboties ar sportu, kā arī nodrošinot iespējas Latvijā rīkot starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) 8 valsts galvoto aizdevumu atmaksai. LOK piešķiramā finansējuma sadalījums pa projektiem noteikts atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma pielikumā “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” paredzētajām valsts ilgtermiņa saistībām, kuras savukārt ir iekļautas pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumu Nr.196 “Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Piešķirti līdzekļi biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu atmaksai

Īstenotie projekti (valsts galvoto aizdevumu) (skaits)

8

8

8

7

6

Olimpiskie centri, kuru attīstībai piešķirti valsts galvotā aizdevuma līdzekļi (skaits)

4

4

4

4

3

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

2 275 551

1 403 565

1 615 688

2 395 803

1 865 732

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-871 986

212 123

780 115

-530 071

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-38,3

15,1

48,3

-22,1

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1403 565

1615 688

212 123

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 403 565

1615 688

212 123

Izmaiņas izdevumos saskaņā ar apstiprinātajiem aizdevumu atmaksas grafikiem,atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumam Nr.196., t.sk. ņemot vērā izmaiņas izdevumos saskaņā ar aktuālo valsts galvoto aizdevumu (kredītu) dzēšanas grafiku un 2019.gada 17.septembra Ministru kabinetasēdē (protokols Nr.42 34.§ 9.punkts) atbalstīto līdzekļu pārdali uz budžeta apakšprogrammām 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports” (81 229 euro) un 09.25.00 „Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai” (30 000 euro)

1 403 565

1615 688

212 123