Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt, lai biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” varētu veikt valsts galvoto aizdevumu atmaksu, tādejādi veicinot sporta bāzu attīstību Latvijā un radot nepieciešamos apstākļus, lai katram indivīdam būtu iespēja nodarboties ar sportu, kā arī nodrošinot iespējas Latvijā rīkot starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) 8 valsts galvoto aizdevumu atmaksai. LOK piešķiramā finansējuma sadalījums pa projektiem noteikts atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma pielikumā “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” paredzētajām valsts ilgtermiņa saistībām, kuras savukārt ir iekļautas pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumu Nr.196 “Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Piešķirti līdzekļi biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu atmaksai

Īstenotie projekti (valsts galvoto aizdevumu) (skaits)

10

8

8

8

8

Olimpiskie centri, kuru attīstībai piešķirti valsts galvotā aizdevuma līdzekļi (skaits)

8

4

4

4

4

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 143 944

2 525 339

1 175 551

2 841 988

2 826 917

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 618 605

-1 349 788

1 666 437

-15 071

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-39,1

-53,4

141,8

-0,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 525 339

1 175 551

- 1 349 788

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 525 339

1 175 551

-1 349 788

Izmaiņas izdevumos saskaņā ar apstiprinātajiem aizdevumu atmaksas grafikiem, atbilstoši 2017.gada 19.aprīļa Ministru kabineta rīkojumam Nr.196.

2 525 339

1 175 551

-1 349 788