Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt, lai biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” varētu veikt valsts galvoto aizdevumu atmaksu, tādejādi veicinot sporta bāzu attīstību Latvijā un radot nepieciešamos apstākļus, lai katram indivīdam būtu iespēja nodarboties ar sportu, kā arī nodrošinot iespējas Latvijā rīkot starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) 8 valsts galvoto aizdevumu atmaksai. LOK piešķiramā finansējuma sadalījums pa projektiem noteikts atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma pielikumā “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” paredzētajām valsts ilgtermiņa saistībām, kuras savukārt ir iekļautas pamatojoties uz MK 2017. gada 19. aprīļa rīkojumu Nr. 196 “Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai”.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Piešķirti līdzekļi biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu atmaksai

Īstenotie projekti (valsts galvoto aizdevumu) (skaits)

8

6

6

6

6

Olimpiskie centri, kuru attīstībai piešķirti valsts galvotā aizdevuma līdzekļi (skaits)

4

3

3

3

3

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 615 688

1 016 317

1 865 732

1 726 207

1 042 911

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-599 371

849 415

-139 525

-683 296

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-37,1

83,6

-7,5

-39,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 016 317 

1 865 732  

849 415

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 016 317  

1 865 732  

849 415

Izmaiņas izdevumos saskaņā ar apstiprinātajiem aizdevumu atmaksas grafikiem, atbilstoši MK 2017. gada 19. aprīļa rīkojumam Nr. 196., t.sk. ņemot vērā izmaiņas izdevumos saskaņā ar aktuālo valsts galvoto aizdevumu (kredītu) dzēšanas grafiku

1 016 317  

1 865 732  

849 415