Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu pielāgotā sporta attīstībai, tādejādi nodrošinot, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs, atbalstot labāko sportistu ar invaliditāti startus Paralimpiskajās spēlēs, Nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics), Speciālās Olimpiādes spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” (LPK). Piešķirtā finansējuma sadali Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām sporta federācijām cilvēkiem ar invaliditāti atbilstoši LPK izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LPK.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atbalstīta pielāgotā sporta attīstība

Latvijas dalība Paralimpiskajās spēlēs (skaits)

-

-

1

-

-

Latvijas dalība Eiropas un pasaules čempionātos cilvēkiem ar invaliditāti (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas dalība Nedzirdīgo spēlēs (skaits)

-

-

-

1

-

Latvijas dalība Speciālās Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

-

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

365 000

465 000

419 955

274 955

274 955

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100 000

-45 045

-145 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27,4

-9,7

-34,5

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

100 000

54 955

-45 045

t. sk.:

Citas izmaiņas

100 000

54 955

-100 000

Gatavošanās programma 2020.gada Vasaras Paralimpiskajām spēlēm Tokijā

100 000

-

-100 000

2018.-2020.gada budžeta ietvara sagatavošanas procesā atbalstītā prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” ietvaros 2020.gadā papildus piešķirtie līdzekļi.

-

24 955

24 955

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

30 000

30 000

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sporta – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” sportistu sagatavošanai un dalības nodrošināšanai 2020.gada Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 9.punktam

-

30 000

30 000